Dokumenti/akti zavoda

Dokumenti/akti zavoda

Na ovoj stranici nalaze se dokumenti/akti koje donosi Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.


 

Uputstvo za fakturisanje-april2017


 

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (konsolidovani) Finansijski plan fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (konsolidovani) Finansijski plan fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu


 

Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu


 

Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2019 do 2021. godine Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018 do 2020. godine Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017 do 2019. godine Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016 do 2018. godine Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015 do 2017. godine


 

Obračun sredstava u zdravstvu Federacije BiH za 2016. godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2015 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2014 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2013 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2012 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2011 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2010 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBiH za 2009 godinu Obračun sredstava u zdravstvu FBIH za 2008 godinu


 

Jedinstvena metodologija


 

Uputstvo za primjenu Tarifa zdravstvenih usluga

Tarifnik


 

Uputstvo o uspostavi liste čekanja za lijekove sa liste za lijekove Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Liste čekanja su u izradi.


 

Uputstvo za korisnike

 

 

 

Drugi članci iz kategorije Dokumenti


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja