Fond solidarnosti

Fond solidarnosti

Članom 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju, obrazovan je Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu federalni fond solidarnosti) u cilju ostvarivanja jednakih uvjeta za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima, za određene prioritetne vertikalne programe zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju, i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti.

Time je osigurano finansiranje liječenja najtežih oboljenja za sva osigurana lica u Federaciji BiH pod istim uvijetima, bez obzira na kantonalnu pripadnost pacijenata i finansijsku moć kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.

Sredstva federalnog fonda solidarnosti se osiguravaju iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i dijelom iz sredstava Budžeta Federacije BiH putem transfera Federalnog ministarstva zdravstva.

Federalni fond solidarnosti je počeo sa radom 01.07.2002. godine.

Iz sredstava Fonda solidarnosti finansiraju se:

  • Struktura usluga transplantologije 

Struktura usluga transplantologije, 23.05.2019

 

  • Liječenje povratnika u Republiku Srpsku

Odlučivanje o davanju saglasnosti za liječenje na teret sredstava Fonda solidarnosti je u nadležnosti kantonalnih komisija koje se nalaze u svim kantonima. Za jedan broj oboljenja osnovane su  Stručne ljekarske komisije za specifična oboljenja sa posebnim režimom izdavanja saglasnosti čiji je sastav formiran prema vrsti oboljenja.  Članovi komisija su vodeći stručnjaci u svojoj oblasti i dolaze iz svih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine. 

 Komisije fonda solidarnosti

  • Kantonalne komisije              

Posavski kanton                 

Tuzlanski kanton                

Zeničko-dobojski kanton                

Bosansko-podrinjski kanton                     

Srednjo-bosanski kanton                

Hercegovačko- neretvanski kanton            

Zapadno-hercegovački kanton                  

Hercegovačko-bosanski kanton                 

Unsko-sanski kanton                      

Kanton Sarajevo                     

  

  • Komisije za liječenje po posebnom režimu propisivanja

Komisija za liječenje oboljelih od multiple skleroze

Komisija za liječenje imunosupresivima

Komisija za ugradnju kohlearnog implantata kod djece

Komisija za uvođenje osiguranika u pravo korištenja citostatika sa posebnim režimom propisivanja za liječenje oboljelih od karcinoma dojke i karcinoma pluća,

Komisija za uvođenje osiguranika u pravo korištenja citostatika sa posebnim režimom propisivanja za ostala onkološka oboljenja,

Komisija za uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijeka aflibercept u tretmanu dijabetičkog makularnog edema,

Komisija za uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova za liječenje metastatskog melanoma,

Hematološka komisija

Komisija za liječenje oboljelih od Chronove bolesti i Hepatitisa B i C

           

 

  •  Komisije za upućivanje osiguranih lica za liječenje u inostranstvo:

Komisija za urođene srčane mane kod djece koje se mogu liječiti operativnim putem;

Komisija za oboljenja iz dječije onkologije;

Komisija za neurohirurška oboljenja djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti neurohiruškom operacijom gama nožem;

Komisija za embolizaciju, stentiranje i koilovanje krvnih sudova;

Komisija za tumore oka djece i odraslih;

Komisija za ekstenzivne opekotine preko 60 %;

Komisija za oboljenja jetre, pankreasa, srca za djecu i odrasle;

Komisija za oboljenja rožnice kod djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti transplantacijom;

Komisija za oboljenja jetre, bubrega, pankreasa, srca, rožnice kod djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti transplantacijom;

Komisija za oboljenja kod odraslih koja zahtijevaju transplantaciju koštane srži;

Komisija za elektrofiziološka ispitivanja kompleksnih aritmija sa eventualnom radiofrekventnom ablacijom;

Komisija za oboljenja kod djece izuzetno rijetkih patologija, odnosno oboljenja sa niskom incidencom (jedan od milion stanovnika), ukoliko se radi o jedinom oboljenju, odnosno ukoliko bi liječenje u inostranstvu dovelo do potpunog izlječenja;

 

Komisija za rješavanje po žalbama na rješenja o upućivanju osiguranih lica na liječenje u inostranstvo

    

Zdravstvene ustanove 

  • Pregled zdravstvenih ustanova koje su za Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja sklopile ugovor o liječenju na teret fonda solidarnosti.

     Pregled ustanova sa kontakt telefonima

 

Drugi članci iz kategorije Dokumenti


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja