Fond solidarnosti

Fond solidarnosti

Članom 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju, obrazovan je Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu federalni fond solidarnosti) u cilju ostvarivanja jednakih uvjeta za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima, za određene prioritetne vertikalne programe zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju, i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti.

Time je osigurano finansiranje liječenja najtežih oboljenja za sva osigurana lica u Federaciji BiH pod istim uvijetima, bez obzira na kantonalnu pripadnost pacijenata i finansijsku moć kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.

Sredstva federalnog fonda solidarnosti se osiguravaju iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i dijelom iz sredstava Budžeta Federacije BiH putem transfera Federalnog ministarstva zdravstva.

Federalni fond solidarnosti je počeo sa radom 01.07.2002. godine.

Iz sredstava Fonda solidarnosti finansiraju se:

 • Struktura usluga transplantologije 

Struktura usluga transplantologije, 23.05.2019

 

 • Liječenje povratnika u Republiku Srpsku

Odlučivanje o davanju saglasnosti za liječenje na teret sredstava Fonda solidarnosti je u nadležnosti kantonalnih komisija koje se nalaze u svim kantonima. Za jedan broj oboljenja osnovane su  Stručne ljekarske komisije za specifična oboljenja sa posebnim režimom izdavanja saglasnosti čiji je sastav formiran prema vrsti oboljenja.  Članovi komisija su vodeći stručnjaci u svojoj oblasti i dolaze iz svih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine. 

 Komisije fonda solidarnosti

 • 10 kantonalnih komisija fonda solidarnosti 

            Spisak kantonalnih komisija sa kontakt telefonima

 

 • Komisija za dijagnostiku i liječenje oboljelih od hepatitisa B i C i
 • Komisija za liječenje oboljelih od Cronove bolesti
 • Komisija za liječenje oboljelih od multiple skleroze
 • Komisija za liječenje imunosupresivima
 • Komisija za ugradnju kohlearnog implantata kod djece
 • Komisija za citostatike: Herceptin,Temodal,Tarceva,Avastin,Sutent Trastuz- umab, Temozolamid, Erlotinib, Bevacizumab, i Sunitinib
 • Hematološka Komisija za citostatike: Glivek, Mabhtera,(Imanitinib –Mesilat, Rituximab)

           Sekretari stručnih komisija za specifična oboljenja sa posebnim režimom izdavanja saglasnosti

 

 •  Stručne komisije za upućivanje osiguranih lica za liječenje u inostranstvo:

Stručna komisija za urođene srčane mane kod djece koje se mogu liječiti operativnim putem;

Stručna komisija za oboljenja iz dječije onkologije;

Stručna komisija za neurohirurška oboljenja djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti neurohiruškom operacijom gama nožem;

Stručna komisija za embolizaciju, stentiranje i koilovanje krvnih sudova;

Stručna komisija za tumore oka djece i odraslih;

Stručna komisija za ekstenzivne opekotine preko 60 %;

Stručna komisija za oboljenja jetre, pankreasa, srca za djecu i odrasle;

Stručna komisija za oboljenja rožnice kod djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti transplantacijom;

Stručna komisija za oboljenja jetre, bubrega, pankreasa, srca, rožnice kod djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti transplantacijom;

Stručna komisija za oboljenja kod odraslih koja zahtijevaju transplantaciju koštane srži;

Stručna komisija za elektrofiziološka ispitivanja kompleksnih aritmija sa eventualnom radiofrekventnom ablacijom;

Stručna komisija za oboljenja kod djece izuzetno rijetkih patologija, odnosno oboljenja sa niskom incidencom (jedan od milion stanovnika), ukoliko se radi o jedinom oboljenju, odnosno ukoliko bi liječenje u inostranstvu dovelo do potpunog izlječenja;

Kontakt telefon stručnih komisija za upućivanje osiguranih lica na liječenje u inostranstvo

 

 

 • Komisija za rješavanje po žalbama na rješenja o upućivanju osiguranih lica na liječenje u inostranstvo

    Kontakt telefon komisije za rješavanje po žalbama na rješenja o upućivanju osiguranih lica na liječenje u inostranstvo

Zdravstvene ustanove 

 • Pregled zdravstvenih ustanova koje su za Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja sklopile ugovor o liječenju na teret fonda solidarnosti.

     Pregled ustanova sa kontakt telefonima

 

 

Drugi članci iz kategorije Dokumenti


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja