Informacioni sistem

Informacioni sistem

Cilj ovog linka je da zavodima zdravstvenog osiguranja, ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine omogući na jednom mjestu dobijanje informacija i pronalaženje zajedničkih dokumenata koji se tiču informacionog sistema zvanog "HCFIS" (Health Care Finance Information System).

Rječ je o informacionom sistemu čiji je razvoj omogućen kreditom Svjetske banke u okviru projekta "Osnovne bolničke službe". Razvijen je u firmi "ALEM Sistem"-Sarajevo i do 2002. godine instaliran u:

- Općinskim i kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja

- Federalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja

- Kantonalnim i Ferderalnom ministarstvu zdravstva

- Kantonalnim i Federalnom zavodu za javno zdravstvo

Glavni razlozi za razvoj novog inf. sistema su nedostaci zatečenih informacionih sistema koji se ogledaju u obradi podataka korištenjem različitih alata u različitim dijelovima federacije, nekonzistentnosti nomenklatura/šifrarnika, slaboj ili nikakvoj razmjeni podataka, neujednačenim i nedovoljnim izvještajima, različitom obimu obrade podataka na različitim nivoima unutar sistema, i tako dalje.

Informacioni sistem se sastoji od nekoliko logičkih cjelina(modula):

- Modul za evidencije

- Modul za prenos podataka između organizacionih jedinica

- Modul za izvještavanje

- Modul za kontrolu prava pristupa

- Modul za generisanje indikatora

- Modul za automatski import podataka o uplatama doprinosa

- Modul za konverziju podataka iz postojećih inf. sistema

- Modul za backup i Restore podataka

 

Modul za evidencije vrši obradu slijedećih podataka:

Evidencija prihoda:

 • doprinos za zdravstveno osiguranje
 • donacije

 • uplate iz budžeta

 • gotovinske i druge uplate

 • uplate iz inostranstva

Evidencija rashoda:

 • troškovi liječenja unutar jednog kantona/županije,

 • troškovi lijekova unutar kantona/županije,

 • troškovi liječenja u zdravstvenim institucijama koje pripadaju drugim županijama/kantonima,

 • troškovi liječenja u inostranstvu,

 • troškovi vezani za ortopedska pomagala,

 • refundacije ličnog dohotka (naknada za bolovanje),

 • isplata putnih troškova,

 • isplata pogrebnih troškova,

Evidencija podataka baznih registara, nomenklatura i indikatora:

 • Evidencija obveznika

 • Evidencija osiguranika

 • Evidencija zdravstvenih ustanova

 • Evidencija komitenata

 • Evidencija liječnika i liječničkih timova

 • Standardni (jedinstveni) sistem nomenklatura/šifrarnika

 • Indikatori

Sistem je baziran na slijedećim šifarnicima: države, kantoni/županije, općine,  ZIP naseljena mjesta, djelatnosti, zanimanja, bodovi, zdravstvene usluge, lijekovi,oblici lijeka, načini primjene lijeka, esencijalnost izdavanja lijeka, dijagnoze-bolesti, grupe bolesti, ortopedska pomagala, uzroci nesposobnosti za rad, vrste komisija, odjeljenja zdravst. Institucije, banke, valute, srodstva, osnovi osiguranja, statusi osiguranika, vrste obveznika, vrste zdravstvenih ustanova, vrste potvrda-odobrenja, vrste troškova, budž. organizacije,vrste prihoda.

 

Šema informacionog sistema:

 

 šeme informacionog sistema sistema

 

 

Funkcionalna organizacija informacionog sistema:

 

funkcionalna organizacija informacionog sistema

Šeme evidencija prema mjestu nastanka:

 

Evidencije_po_mj_nast

Drugi članci iz kategorije Ostalo


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja