Javne nabavke 2016. godine

Javne nabavke 2016. godine

Plan javnih nabavki za 2016. godinu br.: 02/I-01-1-2650-1/15 od 16.10.2015. godine, 02/I-01-1-2055-1/16 od 22.07.2016. godine i 02/I-01-1-2808-1/16 od 28.10.2016. godine – prečišćeni tekst


Odluka o poništenju - bankarske usluge (07.03.2017. godine) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bankarske usluge (07.03.2017. godine)


 

Odluka o poništenju - entecavir 08.12.2016. godine


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog materijala za dijalizu-dijalizatora II (17.11.2016.g)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kancelarijski materijal (10.11.2016. g)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ovorenom postupku nabavke lijekova u tretmanu hemodijalize(21.10.16.g)


Odluka o izboru za nabavku potrosnog materijala za dijalizu i lijekova (14.10.2016)

Odluka o ponistenju za nabavku potrosnog materijala za dijalizu i lijekova (14.10.2016)


INN lenalidomid (17.10.2016)

INN lenalidomid (04.10.2016)

INN lenalidomid (30.09.2016)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-bankarske usluge međunarodni platni promet (08.09.2016)


Odluka o izboru-Setovi za peritonejsku dijalizu (31.08.2016)


Nabavka lijekova/citostatika kroz otvoreni postupak (05.08.2016. godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - citostatici 2016

Odluka o poništenju - citostatici 2016

Izmjena odluke o izboru (22.12.2016)

Dopuna odluke o poništenju (22.12.2016)


Nabavka lijekova/citostatika kroz otvoreni postupak uz zaključivanje okvirnog sporazuma (02.08.2016.g)

Odluka o izboru - citostatici 2016

Odluka o poništenju - citostatici 2016


INN mitoksantron (11.07.2016.g.)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/I-11-3-1875-1/16 od 30.06.2016. g u ovorenom postupku nabavke potrošnog materijala za dijalizu-dijalizatora


IMUNOSUPRESIVI I DRUGI LIJEKOVI-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača(29.06.2016. godine)


Odluka o poništenju broj: 01/I-11-3-1624-2/16 od 31.05.2016. godine u ovorenom postupku javne nabavke potrošnog materijala za dijalizu i lijekova


Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - računarska oprema (računari) i rezervni dijelovi


Održavanje softvera

Odluka o izboru za održavanje fin-rač. softvera


Odluka o dodjeli ugovora Računarska oprema (računari) i rezervni dijelovi (09.05.2016. godine)


Odluka o poništenju bankarske usluge medjunarodni platni promet (27.04.2016. godine)


Odluka o izboru najpovoljnnijeg ponuđaća za nabavku lijeka INN flutamid i dr. (29.04.2016. godine)

Lijekovi INN flutamid tbl 250mg, INN megestrol-acetat tbl 160mg, INN prokarbazin kaps 50mg, INN kalcij folinat inf/inj 30mg, INN klorambucil tablete 2mg, INN etopozid kapsule 100mg, INN lomustin, kapsule 40mg i INN karmustin inf./inj.100mg (22.04.2016.g)


INN sunitinib-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (10.02.2016. g)

Javna nabavka lijeka INN sunitinib (03.02.2016)


PALIVIZUMAB (15.01.2016. g)


Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama

Odluka_o_izboru-Stručno_usavršavanje_i_kotizacije (13.12.2016. g)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja (30.11.2016.g)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja (30.11.2016.g)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja (28.11.2016.g)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja (28.11.2016.g)

Odluka_o_izboru-Stručno_usavršavanje_i_kotizacije (10.11.2016.g)

Odluka_o_izboru-Stručno_usavršavanje_i_kotizacije (01.11.2016.g)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja (01.11.2016.g)

Odluka_o_izboru-Stručno_usavršavanje_i_kotizacije (13.10.2016. g)

Odluka_o_izboru-Stručno_usavršavanje_i_kotizacije (12.10.2016. g)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja (28.09.2016. g)

Odluka_o_izboru-Stručno_usavršavanje_i_kotizacije (28.09.2016)

Odluka_o_izboru-Stručno_usavršavanje_i_kotizacije (07.09.2016)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda- kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki-Revicon (21.06.2016. godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda- kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki-FEB (21.06.2016. godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja-I (16.05.2016. godine)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja (16.05.2016. godine)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda- kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki (16.05.2016. godine)

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja (11.05.2016. godine)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki (11.05.2016. godine)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki(06.05.2016. godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki (25.04.2016. godine)

ODLUKA O IZBORU - Hotelski smještaj (12.04.2016)

ODLUKA O IZBORU - Stručno usavršavanje iz računovodstva i revizije (12.04.2016)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki (10.03.2016. godine)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za hotelske za usluge (10.03.2016. godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača hotelske usluge (24.02.2016. godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki (23.02.2016. godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki (11.02.2016. godine)

Poziv za dostavu zahtjeva za učešće-hotelske usluge (21.01.2016. godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača hotelske usluge (17.02.2016. godine)

Poziv za dostavu zahtjeva za učešće-stručno usavršavanje (21.01.2016. godine)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača SKB Mostar II ( 07.01.2016. g)

Poziv za dostavu ponuda SKB Mostar II (29.12.2015. g)

Odluka o izboru Opća bolnica Gračanica (28.12.2015. g)

Odluka o izboru Zavod za transfuzijsku medicinu Sarajevo (28.12.2015. g)

Odluka o izboru KB Zenica (28.12.2015. g)

Odluka o izboru KCU Sarajevo (28.12.2015. g)

Odluka o izboru Abdulah Nakaš (25.12.2015, g)

Odluka o izboru Bolnica Travnik (25.12.2015. g)

Odluka o izboru Centar za srce Tuzla (25.12.2015. g)

Odluka o izboru KB Irfan Ljubijankić (25.12.2015. g)

Odluka o izboru Konjic (25.12.2015. g)

Odluka o izboru KB Safet Mujić Mostar (25.12.2015. g)

Odluka o izboru OB Tešanj (25.12.2015.g )

Odluka o izboru SKB Mostar (25.12.2015. g)

Odluka o izboru UKC Tuzla (25.12.2015. g)

Odluka o izboru ŽB Orašje (25.12.2015. g)

Odluka o izboru Živinice (25.12.2015. g)

Poziv za dostavu zahtjeva za učešće Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (17.12.2015. g)

Poziv za dostavu ponuda ustanovi KCU Sarajevo (16.12.2015. g)

Poziv za dostavu zahtjeva za učešće KB Zenica (15.12.2015. g)

Poziv za dostavu zahtjeva za učešće Opća bolnica Gračanica (15.12.2015. g)

Poziv za dostavu ponuda-Centar za srce Tuzla (09.12.2015.g)

Poziv za dostavu ponuda-JU Bolnica Travnik (09.12.2015.g)

Poziv za dostavu ponuda-JU KB Dr. Safet Mujić, Mostar (09.12.2015.g)

Poziv za dostavu ponuda-JU Opća bolnica Konjic (09.12.2015.g)

Poziv za dostavu ponuda-JU Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš (09.12.2015.g)

Poziv za dostavu ponuda-JU Opća bolnica Tešanj (09.12.2015.g)

Poziv za dostavu ponuda-JZU Dom zdravlja Živinice (09.12.2015.g)

Poziv za dostavu ponuda-Kantonalna bolnica Irfan Ljubijankić Bihać (09.12.2015.g)

Poziv za dostavu ponuda-SKB Mostar I (09.12.2015.g)

Poziv za dostavu ponuda-UKC Tuzla (09.12.2015.g)

Poziv za dostavu ponuda-Županijska bolnica Orašje (09.12.2015.g)


 

 

Drugi članci iz kategorije Nabavke


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja