Događaji u 2015. godini

Događaji u 2015. godini

 • 03.11.2015.g održana je 38. sjednica Upravnog vijeća sa najvažnijom točkom:

  • Izmjene i dopune(rebalans) slijedećih dokumenata:
   • financijskog plana Zavoda (konsolidirani) za 2015. godinu
   • financijskog plana Stručne službe Zavoda za 2015. godinu
   • financijskog plana Fonda solidarnosti za 2015. godinu

  kao i

  • Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2015. godinu
 • 16.10.2015. godine održana je 37. sjednica Upravnog vijeća zavoda. Između ostalih, na sjednici su razmatrane slijedeće glavne točke:
  • Donošenje odluke o usvajanju Programa zdravstvene zaštite koji se financira sredstvima federalnog fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu sa Planom opsega usluga
  • Donošenje odluke o usvajanju Financijskog plana zavoda i Financijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu
  • Donošenje odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za 2016. godinu
 • 10.06.2015.g. održan je sastanak sa predstavnicima vodećih onkoloških i hematoloških klinika i njihovih odjela vezano za analizu potrošnje lijekova za liječenje malignih oboljenja
 • Poslat je poziv za sastanak 07.05.2015.g. svim ugovornim veledrogerijama/dobavljačima koji vrše isporuku lijekova i potrošnog materijala radi analize poštovanja odredbi potpisanih Ugovora o nabavci/isporuci, posebno u dijelu kontinuirane isporuke i osiguranja zaliha, posjedovanja dokumentacije za prometovanje u skladu sa propisima, rokovima trajanja itd.
 • 24.04.2015. godine održan je radni sastanak sa sekretarima komisija za izdavanje suglasnosti na teret sredstava fonda solidarnosti
 • 08.04.2015.g počela je eksterna revizija poslovanja zavoda u 2014. godini
 • Zavod je uradio i objavio Plan rada za trogodišnji period i Plan rada za 2015. godinu, a prema novim propisima i uzorcima Zavoda za programiranje razvoja Federacije Bosne i Hercegovine

Drugi članci iz kategorije Arhiva


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja