Događaji u 2016. godini

Događaji u 2016. godini

26.12.2016.g održana je 50.  sjednica Upravnog vijeća sa glavnim točkama:

-Donošenje odluke o izmjenama Plana obima zdravstvenih usluga za 2016. godinu

-Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu

-Donošenje odluke o usvajanju Plana rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2017. godinu

 

28.10.2016.g godine održana je 49. sjednica Upravnog vijeća sa glavnim točkama:

-Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Financijskih planova za 2016. godinu

-Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu

 

07.10.2016. godine održana je 48. sjednica Upravnog vijeća sa glavnim točkama:

-Proračunski zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna F BiH za fond solidarnosti za 2017. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju programa zdravstvene zaštite za 2017. godinu koji se financira iz sredstava federalnog fonda solidarnosti sa planom obima usluga

-Donošenje Odluke o usvajanju Financijskih planova Zavoda i Fonda solidarnosti za 2017. godinu

-Donošenje odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za 2017. godinu

-Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o realiziranju Godišnjeg plana rada za III kvartal 2016. godine

-Usvajanje Izvješća o potrošnji lijekova koji se finaciraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti za period 01.-.07- mj. 2016. godine

 

22.07.2016. godine održana je 47. sjednica Upravnog vijeća na kojoj je, između ostalog, razmatrano:

-Donošenje odluke o usvajanju  Izvješća o ostvarenju i utrošku sredstava po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inozemstvu u periodu 01.01. - 30.06.2016.godine

-Donošenje odluke o usvajanju  Izvješća o liječenju osiguranih lica u inozemstvu u periodu 01.01. - 30.06.2016. godine

-Donošenje odluke o usvajanju  Izvješća o izvršenju financijskog plana zavoda i financijskog plana fonda solidarnosti za period 01.01. -30.06.2016.g.

-Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana javnih nabavki zavoda iz sredstava fonda solidarnosti i sredstava za rad stručne službe za 2016. godinu

-Donošenje odluke o o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana rada zavoda za period  I-VI 2016.g.

 

17.06. 2016.g. održana je 46. vanredna a Upravnog vijeća na kojoj je donesena Odluka o usvajanju Obračuna sredstava u zdravstvu Federacije BiH za 2015. godine

 

30.05.2016.g. održana je 45. sjednica Upravnog odbora vijeća na kojoj je razmatrano:

- Donošenje odluke o usvajanju Informacije o potrošnji lijekova za 2015. godinu i Analiza potrošnje lijekova za liječenje malignih novotvorina za period I-XII 2016. godine

-Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju financ. plana fed. fonda solidarnosti za period I-III 2016. godine i Izvješća o potrošnji lijekova koji se financiraju iz fed. fonda solidarnosti za period I-III 2016. godine

-Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana rada zavoda za period I-III 2016. godine

-Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju godišnjeg Obračuna Zavoda zdr. osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu

 

23.03.2016 održana je 44. vanredna sjednica Upravnog vijeća na kojoj je razmatrano: Donošenje odluke o usvajanju Pregleda prioriteta DOB zavoda, za period 2017 - 2019 godna , kao i donošenje odluke o usvajanju Inicijalnog Trogodišnjeg plana rada Zavoda za period 2017-2019. godina

 

26.02.2016. održana je 43. sjednica Upravnog vijeća zavoda sa glavnim točkama:

-Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna zavoda i fonda solidarnosti za 2015. godinu

-Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o liječenju osiguranih lica u inozemstvu u 2015. godini

-Donošenje Odluke o privremenom utvrđivanju cijena zdravstvenih usluga iz oblasti elektrofiziologije 

 

Dana 29.01.2016. godine održana je 42. sjednica Upravnog vijeća zavoda na kojoj  su se, između ostalog, razmatrala slijedeća izvješća:

-Izvješće o ostvarenju i utrošku sredstava po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inozemstvu u periodu 01.01.2015-31.12.2015. godinu

-Izvješće o izvršenom popisu u Zavodu zdravstvenog   osiguranja i reosiguranja Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2015 godine

-Izvješće o provođenju postupka javnih nabavki za period  01.01.2015-31.12.2015. godine

-Izvješće o radu interne revizije za 2015. godinu

Drugi članci iz kategorije Arhiva


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja