Događaji u 2017. godini

Događaji u 2017. godini

06.10.2017. godine držana je 55. sjednica Upravnog vijeća sa slijedećim glavnim točkama dnevnog reda:

 -Proračunski zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za federalni fond solidarnosti za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

-Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika zdravstvenih usluga koje se financiraju sredstvima fonda federalne solidarnosti

-Donošenje Odluke o usvajanju Programa zdravstvene zaštite koji se financira sredstvima federalnog fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu sa Planom obima zdravstvenih usluga koje se financiraju sredstvima fonda federalne solidarnosti za 2018. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju:

a. Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu

b. Financijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu

-Donošenje Odluke o načinu izvršavanja financijskog plana Zavoda za 2018. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za 2018. godinu:

a. koje se financiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti

b. koje se financiraju iz sredstava osiguranih za rad stručne službe

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realiziranju Godišnjeg plana rada Zavoda za razdoblje VII-IX 2017. godine 

 

28.07.2017. godine održana je 54. sjednica Upravnog vijeća sa narednim najznačajnim  točkama dnevnog reda:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju i utrošku sredstava po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje osiguranika na radu u inozemstvu za razdoblje 01.01. - 30.06.2017. godine

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o liječenju osiguranih lica u inozemstvu u razdoblju 01.01. - 30.06.2017. godine

-Donošenje Odluke o usvajanju:

a. Izvješća o izvršenju financijskog plana Zavoda za razdoblje  01.01. -30.06.2017. godine

b. Izvješća o izvršenju financijskog plana federalnog fonda solidarnosti za razdoblje  01.01. -30.06.2017. godine

-Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realiziranju Godišnjeg plana rada Zavoda za razdoblje  travanj-lipanj (II kvartal) 2017. godine 

 

09.06.2017. godine održana je 53. sjednica Upravnog vijeća sa slijedećim najznačajnim  točkama dnevnog reda:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o potrošnji lijekova za 2016. godinu i Analize potrošnje lijekova za liječenje malignih novotvorina u razdoblju I-XII mjesec 2016. godine

-Usvajanje Izvješća o radu Povjerenstava Zavoda u 2016. godini

-Donošenje Odluke o imenovanju:

a. Povjerenstva za usaglašavanje i koordiniranje akcije za sprovođenje dogovorene politike u oblasti zdravstvene zaštite osiguranih osoba u slučajevima iz članka 2 Sporazuma o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite van područja županijskog/kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kojem osiguranik pripada

b. Povjerenstva za rješavanje predmeta iz sukoba nadležnosti za primjenu ugovora o socijalnom osiguranju sa Republikom Hrvatskom

 

24.02.2017. godine održana je 52. sjednica Upravnog vijeća sa glavnim točkama:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o liječenju osiguranih osoba u inozemstvu u razdoblju 01.01.2016 - 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Zavoda za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o dopunama cjenika zdravstvenih usluga koje se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

-Donošenje Odluke o usvajanju Inicijalnog trogodišnjeg plana rada Zavoda za razdoblje 2018 - 2020. godina

-Tekuća pitanja

 

30.01.2017. godine održana je 51. sjednica Upravnog vijeća sa glavnim točkama:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju i utrošku sredstava temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje djelatnika na radu u inozemstvu u razdoblju 01.01.2016 - 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2016.g.

-Donošenje Odluke o izdvajanju sredstava za kapitalne izdatke u 2016. godini

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provođenju postupaka javnih nabavki za razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu interne revizije za 2016. godinu

-Tekuća pitanja

 

 

Drugi članci iz kategorije Arhiva


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja