Nabavke po planu javnih nabavki za 2022. godinu

Nabavke po planu javnih nabavki za 2022. godinu

Plan javnih nabavki koje se finansiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, za 2022. godinu  

broj: 02/I-01-1-3834-1/21 od 14.12.2021. godine, broj: 02/I-01-1-4047-1/21 od 23.12.2021. godine, broj: 02/I-1-707-1/22 od 24.02.2022. godine, broj: 02/I-01-1-968-1/22 od 15.03.2022. godine, broj: 02/I-01-1-1180-1/22 od 24.03.2022. godine, broj: 02/I-01-1-1448-1/22 od 11.04.2022. godine, broj: 02/I-01-1-1678-1/22 od 28.04.2022. godine, broj: 02/I-01-1-1914-1/22 od 17.05.2022. godine i broj: 02/I-01-1-2193-1/22 od 03.06.2022. godine.

 

Plan javnih nabavki koje se finansiraju iz sredstava za rad Stručne službe, za 2022. godinu  

broj: 02/I-01-1-3835-1/21 od 14.12.2021. godine, broj: 02/I-01-1-708-1/22 od 24.02.2022. godine, broj: 02/I-01-1-1181-1/22 od 24.03.2022. godine, broj: 02/I-01-1-1449-1/22 od 11.04.2022. godine, 02/I-01-1-1679-1/22 od 28.04.2022. godine i 02/I-01-1-2192-1/22 od 03.06.2022. godine

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme - 16.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovačkom postupku nabavke lijeka INN pembrolizumab -09.06.2022


Tenderska dokumentaciju za nabavku robe - lijek INN pembrolizumab 03.06.2022


Odluka o izboru, imunosupersivi, humani immunoglobulin, lijekovi za hepatitis C i B, multiple skleroze, hemofilije i upalnih bolesti debelog crijeva i dr


Poziv za dostavu ponuda Goražde, 31.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za lijek INN trastuzumab, Ogivri, 31.05.2022


Odluka o izboru lijekovi INN nadroparin (FRAXIPARINE) i INN bevacizumab (ABEVMY), 27.05.2022


 

Odluka o izboru, nabavka šprica i igala injekcionih, 27.05.2022


INN trastuzumab, HERZUMA, 26.05.2022


INN trastuzumab, Ogivri, 25.05.2022


Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava FFS za 2022. godinu, KB Goražde, 24.05.2022


Nabavka šprica i igala injekcionih, 24.05.2022


INN nadroparin (FRAXIPARINE) i INN bevacizumab (ABEVMY), 23.05.2022


Odluka o izboru Citostatici III, 17.05.2022

Odluka o poništenju Citostatici III, 17.05.2022


Odluka o izboru aparati sa trakama za mjerenje glukoze u krvi za djecu, 13.05.2022


Odluka o izboru AIDS, 11.05.2022


INN nivolumab , Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku bankarskih usluga, 21.04.2022


Odluka o poništenju postupka za nabavku potrošnog materijala za dijalizu i lijekova u tretmanu hemodijalize, 21.04.2022


Odluka o poništenju analize i implementacije sistemske integracije inf. sistema Zavoda, 21.04.2022


INN nivolumab, 20.04.2022


Odluka o izboru INN Brentuksimab inf. 50 mg, 15.04.2022


Odluka o izboru gorivo - 14.04.2022


INN dalteparin, 14.04.2022


INN Brentuksimab inf. 50 mg


INN Faktor koagulacije F IX, 01.04.2022


INN faktor koagulacije F IX, 24.03.2022


Odluka o izboru, Potrosni materijal za dijalizu i lijekove, AV linije, fiz. otopine i dr, 24.03.2022

Odluka o poništenju, Potrosni materijal za dijalizu i lijekove , AV linije, fiz. otopine i dr, 24.03.2022


Odluka o izboru xSoft, 23.03.2022


Odluka o izboru, isporuka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, 23.03.2022

Odluka o poništenju, isporuka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, 23.03.2022


Odluka o izboru, antiretrovirusni lijekovi, 16.03.2021

Odluka o poništenju, antiretrovirusni lijekovi, 16.03.2021


Odluka o izboru, Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava FFS, 10.02.2022


Odluku o poništenju postupka za nabavku kancelarijskog namještaja, 10.03.2022


Odluka o izboru imunosupresivi, humani imunoglobulini, lijekovi za liječenje hepatitisa C i B, multiple skleroze, hemofilije, za profilaksu respiratornog sincijalnog virusa i upalnih bolesti crijeva, 09.03.2022

Odluka o poništenju, imunosupresivi, humani imunoglobulini, lijekovi za liječenje hepatitisa C i B, multiple skleroze, hemofilije, za profilaksu respiratornog sincijalnog virusa i upalnih bolesti crijeva, 09.03.2022


Odluka o izboru, INN aflibercept, 21.02.2022


Odluka o izmjeni Odluke o izboru, 11.02.2022

Odluka o izmjeni Odluke o ponistenju, 11.02.2022


INN aflibercept, 10.02.2022


INN dalteparin, 08.02.2022


Odluku o izboru INN bosentan, 04.02.2022

 

 

 ANEX II - dio B

Odluka o kotizaciji za seminare - 10.06.2022


Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja -09.06.2022


Odluka o kotizaciji za seminare - 03.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja - 03.06.2022


Odluka o izboru, Forest Villge, 23.03.2022


Odluka o izboru videoseminar, Fircon, 13.05.2022


Odluka o izboru, Milenij hoteli, 12.05.2022


Odluka o izboru kotizacija Kventum, 12.05.2022


Odluka o izboru Kventum, 12.05.2022


Odluka o izboru, Udruga pravnika, 10.05.2022


Odluka o izboru, hotel Opal, 18.03.22


Poziv za dostavu ponuda, zdravstvene usluge za 2022. godinu, 22.02.2022


Poziv za dostavu ponuda za usluge hotelskog smještaja za seminare iz oblasti javnih nabavki, računovodstva i ostalih (u zemlji i inostranstvu) za 2022. godinu

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki, računovodstva i ostalih (u zemlji i inostranstvu) za 2022. godinu

Drugi članci iz kategorije Nabavke


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja