Vaša pitanja, naši odgovori

Molim vas uputu kako da ostvarim pravo na putno osiguranje u inostranstvo/Norveska

Postovani, Vezano za Vaš upit koji se odnosi na pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Norveškoj, obavještavamo vas da se pravo na zdravstveno osiguranje kako u Bosni i Hercegovini tako i u inostranstvu ostvaruje u kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je lice osigurano, a u skladu sa domaćim propisima, Pravilnikom o korištenju zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu i medunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, koje je zaključila Bosna i Hercegovina sa drugim državama ili preuzela ugovore exJugoslavije, po osnovu sukcesije. U tom smislu, potrebno je da se obratite zavodu zdravstvenog osiguranja čiji ste osiguranik, kako bi vam dali upute o eventualnoj mogućnosti, i načinu korištenja prava na zdravstvenu zaštitu Norveškoj. S poštovanjem

Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja