• image

  Novi lijek povodom Svjetskog dana multiple skleroze

  Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH unatoč posljedicama pandemije korona virusa i smanjenim sredstvima od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje što čini 80% sredstava potrebnih za financiranje usluga i lijekova iz nadležnosti Fonda solidarnosti će nastojati da i dalje osigurava kontinuitet u liječenju pacijenata svim lijekovima sa liste, a samim tim i lijekovima za liječenje multiple skleroze, kako lijekovima prve linije tako i inovativnim lijekovima dokazane kliničke...

  Čitaj više
 • image

  INFORMACIJA- lijekovi koji se koriste nakon transplantacije organa

  ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE     INFORMACIJA U cilju omogućavanja korištenja lijekova koji se koriste nakon transplantacije organa u imunosupresivnoj terapiji, po preporuci nadležnog liječnika specijaliste s radnim iskustvom, što podrazumjeva i mogućnost da se pacijent zadrži na imunosupresivnoj terapiji koja je već propisana, odnosno da se ne uvodi zamjenska terapija, Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reo...

  Čitaj više
 • image

  PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

  Obzirom na Odluku Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID19) na području Federacije Bosne i Hercegovine, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH te Privredna / gospodarska Komora Federacije BiH koordinirano su poduzimale određene aktivnosti, u okviru svojih nadležnosti, na iniciranju mjera za rasterećenje gospodarstva i poslodavaca.   U tom cilju, a radi lakšeg poslovanja i bolje konkurentnosti naši...

  Čitaj više
 • image

  Obavijest

  Shvaćajući ozbiljnost epidemiološke situacije izazvane pojavom koronavirusa (COVID 19), Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH (Fond solidarnosti) poduzeo je sve preventivne radnje, još prije pojave virusa u Bosni i Hercegovini, koje su potrebne za normalno funkcioniranje Zavoda, uvažavajući veliku važnost ustanove za ljude. U stalnom smo kontaktu s dobavljačima s kojima imamo Ugovore i isporuka se odvija kao i do sada. Nastavljamo pratiti situaciju oko naba...

  Čitaj više
 • image

  O B A V J E Š T E NJ E

  U SKLADU SA PREPORUKAMA KRIZNIH STOŽERA I MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, U CILJU ZAŠTITE I PREVENCIJE ŠIRENJA VIRUSA COVID-19, OGRANIČAVA SE RAD SA STRANKAMA. MOLIMO STRANKE DA SE ZA SVE UPITE OBRATE PUTEM SLUŽBENOG E-MAILA ZAVODA fedzzo@bih.net.ba, PUTEM POŠTE, ILI NA INFO TELEFON 033 728 700. U HITNIM SLUČAJEVIMA, KADA SE PRAVA NE MOGU OSTVARITI NA GORE OPISANI NAČIN, MOLIMO DA O ISTOM OBAVIJESTITE NADLEŽNE UPOSLENIKE NA RECEPCIJI, RADI DAVANJA UPUTA.

  Čitaj više

Izdvojeni članci


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja

Izdvojeni dokumenti

Svi dokumenti